Press "Enter" to skip to content

Leczenie Bezdechu Poznań-Wilda

W naszym państwie chrapie co najmniej kilka milionów ludzi. Dziewczyny i kobiety najczęściej nie doświadczają chrapania. Jeśli już dziewczyna chrapie, to zazwyczaj przechodziła odpowiednio wcześniej menopauzę. Jak się można zgadnąć, chrapanie, nie gwarantuje korzystnych właściwości. Podług danych mniej więcej połowa przypadków pochrapywania jest szkodliwa.

Pochrapywanie to nie choroba i nie należy tego badać. Należy wspomnieć też o bezdechu. Bezdech senny to dolegliwość, jaką posiadają osoby młode, starsze lub podeszłym wieku. Bezdech zauważyć można zazwyczaj u podobnych ludzi. Choroba ta często dotyka tychże ze skrzywioną przegrodą nosową, wydłużonym podniebieniem miękkim lub powiększonymi migdałkami. Bezdech senny nie musi być na zawsze, czasem doświadczamy go, kiedy na przykład jesteśmy po wypiciu napojów alkoholowych.Jeśli chrapanie nie przeradza się w kłopoty z oddychaniem, to praktycznie wszystko jest odpowiednio. Takie zjawisko nazywane jest bezdechem. Wyłącznym przerwom w oddychaniu może towarzyszyć także mocne pocenie. Na chwilę obecną kilkadziesiąt tysięcy badanych ma trudności z bezdechem. Na badania wybiera się jednak mały odłamek czytelników z tej ogromnej liczby. Prawdopodobnie powodem jest brak świadomości dolegliwości lub uważanie jej za nieszkodliwą. Zazwyczaj o kłopotach z oddechem podczas drzemki informują osoby bliskie.

Bezdech to choroba, której ma szansę każdy uświadczyć. Posiadamy jednakże dane, z których jasno wychodzi, kogo bardzo często tyczy się bezdech. Mówimy oczywiście o wymienionych już osobach otyłych oraz nadciśnieniem tętniczym. Ponadto bezdechu przeważnie doświadczają mężczyźni po czterdziestym roku życia oraz kobiety po pięćdziesiątce. Wypada wiedzieć, że chorowanie na bezdech niesie też ze sobą inne zauważalne objawy.